• Blogg
  • Eksempeloppgåver til eksamen

Eksempeloppgåver til eksamen

24.11.2022

Eksamen

Treng elevane dine eksamenstrening? Med dei nye læreplanane etter LK20 kjem det også nye eksamensoppgåver i norsk. Våren 2023 blir det gitt to oppgåver, ei obligatorisk kortsvarsoppgåve og ei langsvarsoppgåve der elevane kan velje mellom fleire alternativ. I ein ny ressurs finn du døme på slike oppgåver.

Sjå ressursen: Eksamen på nynorsk