• Blogg
  • Ferda til Boktopia – leseaksjonar i barneskulen

Ferda til Boktopia – leseaksjonar i barneskulen

12.09.2023

Boktopia fargar lite kutta 2

Mange skular arrangerer leseaksjonar for elevane sine. Nokre engasjerer heile skulen i fellesprosjekt, andre har leseaksjon i eiga klasse, og nokre har små gruppeprosjekt eller gir enkeltelevar eit eige oppdrag som fokuserer på lesing.

Boktopia kvadrat
Ferda til Boktopia – leseaksjonar i barneskulen

Denne idébanken kan gje idéar og vere til hjelp når du skal planlegge leseaksjonar. Nedst i ressursen finn du eit døme på ein ferdig leseaksjon: Ferda til Boktopia.