• Blogg
  • Hugseliste for skular/kommunar

Hugseliste for skular/kommunar

18.05.2020

Illustrasjonsfoto Til Nettside Hugseliste

Kva må skulen hugse på når nye dataprogram og appar skal installerast?

Opplæringslova slår fast at alle elevar i norsk skule har rett til å få læremidla sine på nynorsk i alle fag, og at denne retten gjeld på same vis for digitale læremiddel som for tradisjonelle læremiddel på papir. Skulane har dermed ikkje lov til å ta i bruk digitale læremiddel som ikkje finst på nynorsk. For at elevane skal få læremidla sine på nynorsk, er det mykje som skulane og/eller IT-avdelingane må hugse på. 

Her er ei lita hugseliste

Viss du har spørsmål, kan du kontakte Arild Torvund Olsen ved Nynorsksenteret:
arild@nynorsksenteret.no