• Blogg
  • Lag ei litteraturløype!

Lag ei litteraturløype!

03.08.2021

Litteraturloype

I dette undervisingsopplegget skal elevane arbeide med å lese og tolke lyrikk og bruke tolkinga si som utgangspunkt for å lage ei litteraturløype.

Gjennom konkrete læringsaktivitetar skal elevane trene på å lese lyrikk og utvikle den litterære kompetansen sin. Litteraturløypa kan også brukast som eit utgangspunkt for å la elevane eksperimentere med eiga skriving og kreative måtar å uttrykke seg på. Læringsopplegget høver både for elevar på ungdomstrinnet og i den vidaregåande skulen.

Her finn du opplegget.