• Blogg
  • Ny ressurs: Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

Ny ressurs: Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

02.02.2021

Amanda Gorman Foto Peter Stevens

Foto: Peter Stevens, Flickr

Under innsetjinga av president Joe Biden i USA var det ei ung kvinne som proklamerte eit dikt som svært mange av oss kjem til å hugse. Gjennom framføringa av diktet «The Hill We Climb» vekte Amanda Gorman både internasjonal merksemd og jubel.

No har Nynorsksenteret laga ei omsetjingsoppgåve der elevane får ta utgangspunkt i denne dagsaktuelle teksten og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha. Det er også ei målsetjing at elevane skal reflektere over likskapar og ulikskapar mellom engelsk og nynorsk, og bruke faglege omgrep i samtalar om språk. Ved å omsetje teksten vert han meir tilgjengeleg for elevane, samstundes som elevane får arbeide med språklege tema som er sentrale i norskfaget.

Gå til ressursen: Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket