• Blogg
  • Ny ressurs om kreativ skriving

Ny ressurs om kreativ skriving

12.09.2018

Skriving Utan Bakgrunn

Ein kreativ tekst er ikkje ein teksttype eller sjanger, men ein skrivemåte og eit samleomgrep som femner om både forteljande, reflekterande og underhaldande tekstar. Kreativ skriving kan lærast, ein kan øve seg i å skrive kreative tekstar, og det gjer t.d. at elevane må leite etter nyansar i sitt eige språk. I den nye ressurssen vår finn de enkle oppgåver og tips til ulike måtar å starte ein skriveprosess på.

Gå til ressursen om kreativ skriving