• Blogg
  • Ny ressurs om utforsking av ord

Ny ressurs om utforsking av ord

11.01.2019

Lappar Med Ord Redigert

Mange av orda våre har meir enn ei tyding, og blir brukte på ulike måtar i ulike samanhengar. Det er ikkje grenser for korleis ein kan setje saman ord. Å arbeide med ord og omgrep kan vere både engasjerande og nyttig, og det kan vere utgangspunkt for vidare skriving. I ein ny ressurs tek me utgangspunkt i ord som kan ha mange tydingar og assosiasjonar, og nyttar dei som utgangspunkt for tenkeskriving og vidare skriving.

Ressursen er i utgangspunktet laga for ungdomsskulen, men kan lett tilpassast eldre eller yngre elevar.

Sjå ressursen: Utforske og leike med ord