• Blogg
  • 17. mai – ein folkefest for alle?

17. mai – ein folkefest for alle?

15.05.2023

Bunad

Ei seks år gammal jente i Nordlandsbunad blir slått med ein paraply av ei dame 17. mai. Dama meiner jenta er respektlaus. Jenta har far frå Gambia, og er brun i huda. Ein flyktning frå eit krigsherja land kjøper eit flagg 17. mai. Ein ukjend person tek frå han flagget og spyttar han i andletet.

Barnetoget representerer uskuld, fredsemd og framtid. Vi kan også assosiere det med kvalitetar som mangfald, openheit og toleranse. Sjølv om vi ofte omtalar desse verdiane som sentrale i det norske demokratiet, veit vi at menneske i Noreg kjenner på utanforskap på grunn av hudfarge og etnisitet.

Vi har laga ein ny tverrfagleg ressurs for ungdomsskulen.

Flagg og blaa himmel kvadrat
17. mai – ein folkefest for alle?

Tekstane elevane skal lese her, handlar om den brune, seks år gamle jenta i bunad og flyktningen frå det krigsherja landet. Både tekstane og oppgåvene opnar opp for samtalar og refleksjonar om inkludering og rasisme, kva verdiar vi sjølve har, og kva verdiar vi ønskjer skal prege oss.