• Blogg
  • Omsetjing av songtekstar

Omsetjing av songtekstar

03.08.2021

Soundtrap 5 Wj tk8 Ens unsplash

Tverrfagleg undervisingsopplegg for ungdomstrinn og vidaregåande trinn i musikk, norsk og engelsk om omsetjing/attdikting av ein songtekst frå engelsk til nynorsk. Opplegget kan vere meir eller mindre omfattande, avhengig av kva ein ønsker at opplegget skal resultere i.

Her finn du opplegget.