• Blogg
  • Ressurs: Bok på 1-2-3

Ressurs: Bok på 1-2-3

08.02.2019

Foto Bok På 1 2 3 Beskjært

Ta bøkene i bruk på 1-2-3

– Vi ønskjer at Bok på 1-2-3 skal vekkje interesse for nynorske barnebøker med ulike tema. Opplegga skal vere prega av leik, undring og læreglede. Tanken er at dei skal vere enkle å ta i bruk, fortel Guro Kristin Gjøsdal ved Nynorsksenteret.

Ni barnebøker

I samarbeid med Ivar Aasen-tunet har dei plukka ut ni barnebøker som dei vil presentere i løpet av bokåret.

– Bøkene vil vere tilgjengelege for strøyming i kvar sin månad slik at lærarane kan bruke dei på storskjerm i klasserommet, forklarer Ida Karin Aarflot Kornberg ved Ivar Aasen-tunet.

Boktipsa og undervisningsopplegga vil vere tilgjengelege på Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet sine nettsider utover dette.

Tverrfagleg

Bok på 1-2-3 er i hovudsak laga for barneskulen.

– Vi ønskjer å vise korleis ein kan arbeide tverrfagleg med litteratur, seier Gjøsdal og Kornberg.

Til den første boka, Arkimedes og brødskiva, er det laga eitt opplegg for 1.-4. trinn og eitt for 5.-7. trinn. Bøkene og delar av undervisningsopplegga kan også nyttast i ungdomsskulen. 

– Biletbøker er ikkje berre for dei yngste elevane. Bøkene inviterer også til analyse av tekst og bilete for dei eldste i grunnskulen, seier dei.  

Her finn du  undervisningsopplegga:

Bok på 1-2-3: Arkimedes og brødskiva

Bok på 1-2-3: Bo flyttar ut

Bok på 1-2-3: Månen som ville lyse som ei sol

Bok på 1-2-3: Bjørkebokstavar

Foto Bok På 1 2 3 Beskjært
Formidlar Ida Karin Aarflot Kornberg (til venstre) ved Ivar Aasen-tunet og prosjektleiar Guro Kristin Gjøsdal ved Nynorsksenteret.