• Blogg
  • Tverrfagleg skrivedag om søvn

Tverrfagleg skrivedag om søvn

03.05.2023

Kate stone matheson ikon

Her på NRK.no ser vi ønsket om å få inn søvn som læremål. Her eit nytt tverrfagleg undervisingsopplegg om søvn:

Kate stone matheson ikon
Tverrfagleg skrivedag om søvn

Denne engasjerande og aktuelle skriveoppgåva handlar om temaet søvn. Vi viser her korleis ein kan leggje opp til og gjennomføre ein skrivedag for elevar i ungdomsskulen. Til opplegget følgjer det forslag til film, fagtekstar og oppgåver ein kan bruke til å aktivere forkunnskapar og byggje kunnskap om emnet.