Bok på 1-2-3: Tonje Glimmerdal

Tverrfagleg opplegg i norsk, musikk og kunst og handverk.

Tonje Glimmerdal er skriven av Maria Parr og illustrert av Åshild Irgens. Boka har fått fleire prisar, både i Noreg og i andre land.
Boka finst også som lydbok, både i vanleg lydbokutgåve og som lydbok frå NLB.

Boka passar godt som høgtlesingsbok for 1.–7. trinn, og læraren må vurdere kva for nokre av opplegga vi har skissert under, som passar til elevgruppa deira.

Stripe

Tilleggsressursar