Lesing

Lesing er nøkkelen til kunnskap, og ei viktig oppgåve for skulen er å legge til rette for at barn kan utvikle seg til gode lesarar. Resultat frå PISA-undersøkingane viser at det er samanheng mellom det å vere glad i å lese og prestasjonane på skulen. Difor har leselyst ein sentral plass i skulen. For elevar med nynorsk som hovudmål er det spesielt viktig at dei får lese bøker på nynorsk. For å bli ein god nynorsklesar og -skrivar treng ein å lese mykje nynorsk.

Nokre råd for å skape leseglede:

  • Tips elevane om gode nynorsktekstar.
  • Ver ein aktiv rollemodell.
  • Snakk med elevane om tekstar og bøker du har sett eller lese.
  • Skap forventingar til bøkene.
  • Snakk om bøkene de har lese.
Fagtekstlesing
Lesing av fagtekst

Ei god leseopplæring må leggje vekt på å utvikle dei språklege ferdigheitene til elevane.

Nynorskbok
Nynorskbok.no

Her finn du omtalar av hundrevis av gode nynorske bøker for ulike aldersgrupper.

Bok Paa 123 Kvadratisk
Bok på 1-2-3

I samband med Bokåret 2019 samarbeider Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet om å lage gratis undervisingsopplegg til utvalde nynorske barnebøker.

Tidfortidbok
Bok i bruk for 5.–7. trinn

Aktivitetar, opplegg og lærarrettleiing til eit utval nyare bøker.

Tidfortilogo
Tid for ti

Tid for ti er ein gratis nasjonal leseaksjon for elevar på 7. trinn.

Mellomtrinnet Farge
Diplom

Her kan du laste ned diplom til bruk i leselystaksjonar.

Boktipshefte1Til4Kvadrat
Gode nynorskbøker for 1.–4. trinn.

I dette heftet finn du tips om gode, aktuelle bøker for 1.–4. trinn.

Boktipshefte5Til7Kvadrat
Gode nynorskbøker for 5.–7. trinn

I dette heftet finn du tips om gode, aktuelle bøker for 5.–7. trinn.

Den Vaksne Mellom Boka Og Barnet
Film: Den vaksne mellom boka og barnet

Er du komfortabel med å lese høgt for elevane? Hege Holmquist Synnes gjev nokre døme på korleis ein kan lese høgt for elevar på mellomsteget.

Lesegledar Kvadrat
Nynorske lesegledarar

Nynorske lesegledarar formidlar og presenterer bøker for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Tekstar

Og Saa Kan Sommaren Begynne
Brettebøker

Forfattarane Erna Osland og Asbjørn Rydland har laga ei samling med små forteljingar. Tekstane ligg ute som brettebøker, slik at borna kan skrive ut ark og sjølve brette dei til bøker.

Dei Tre Oksane Kvadrat
Fleirspråklege forteljingar

Å lese den same forteljinga på morsmålet og på andrespråket støttar språklæringa.

Framtida Junior Kvadrat
Framtida junior

Framtida junior er ei avis for born. Avisa er på nynorsk og finst både som papiravis og gratis nettavis.