Lesing

Lesing er nøkkelen til kunnskap, og ei viktig oppgåve for skulen er å legge til rette for at barn kan utvikle seg til gode lesarar. Resultat frå PISA-undersøkingane viser at det er samanheng mellom det å vere glad i å lese og prestasjonane på skulen. Difor har leselyst ein sentral plass i skulen. For elevar med nynorsk som hovudmål er det spesielt viktig at dei får lese bøker på nynorsk. For å bli ein god nynorsklesar og -skrivar treng ein å lese mykje nynorsk.

Nokre råd for å skape leseglede:

  • Tips elevane om gode nynorsktekstar.
  • Ver ein aktiv rollemodell.
  • Snakk med elevane om tekstar og bøker du har sett eller lese.
  • Skap forventingar til bøkene.
  • Snakk om bøkene de har lese.

Fleire leseressursar

Mellomtrinnet Farge
Diplom

Her kan du laste ned diplom til bruk i leselystaksjonar.

Fagtekstlesing
Lesing av fagtekst

Ei god leseopplæring må leggje vekt på å utvikle dei språklege ferdigheitene til elevane.

Lesegledar Kvadrat
Nynorske lesegledarar

Nynorske lesegledarar formidlar og presenterer bøker for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Korleis Formidle
Korleis formidle bøker til barn?

Forfattar og skodespelar Adele Lærum Duus har nokre tips til dei som skal formidle bøker til barn.

Den Vaksne Mellom Boka Og Barnet
Film: Den vaksne mellom boka og barnet

Er du komfortabel med å lese høgt for elevane? Hege Holmquist Synnes gjev nokre døme på korleis ein kan lese høgt for elevar på mellomsteget.