Bok i bruk

Bok Paa 123 Kvadratisk
Bok på 1-2-3

Bok på 1-2-3 er undervisingsopplegg til gode, nynorske bøker. Opplegga er prega av leik, undring og læreglede, og er utforma slik at dei er enkle å ta i bruk i klasserommet. For at det skal vere ekstra lett å ta opplegga i bruk, ligg mange av bøkene ute til gratis strøyming.

Barnebokkollasj Opplegg
Bok i bruk for 1.–4. trinn

Oversyn på Nynorskbok.no over nynorske bøker for 1.–4. trinn som har tilhøyrande aktivitetar, opplegg eller lærarrettleiing.

Tidfortidbok
Bok i bruk for 5.–7. trinn

Oversyn på Nynorskbok.no over nynorske bøker for 5.–7. trinn som har tilhøyrande aktivitetar, opplegg eller lærarrettleiing.

Berre hopp kvadrat
Berre hopp!

Undervisingsopplegg om mobbing og vennskap med utgangspunkt i boka Berre hopp! av Åshild Moldskred.

Tusenfryd ikon
Tusenfryd

Her finn du undervisingsopplegg til novellene i novellesamlinga Tusenfryd.

Rosas Buss Kvadrat
Bok i bruk: Rosas buss

I dette opplegget arbeider ein i heil klasse med forståing, tolking og refleksjon over ein kompleks tekst med fleire lag av meining.

Bomulv Kvadrat
Undervisningsopplegg knytt til biletboka Bomulv

Dette undervisningsopplegget for mellomsteget tek føre seg lesing, litterær samtale og eiga skriving med utgangspunkt i biletboka Bomulv

Flekkmonsterikon
Bok i bruk: Flekkmonsteret bygger harefelle

Ein dag bestemmer det vesle Flekkmonsteret seg for å byggje ei harefelle. Det går ikkje heilt etter planen. 

Animert lydbok og bok-i-bruk-opplegg for 1.–4. trinn.

Tidfortilogo
Tid for ti

Tid for ti er ein gratis, nasjonal leseaksjon for elevar på 7. trinn. Utdrag frå ti nynorske bøker ligg ute både som lydfiler og tekst, og det finst oppgåver til alle utdraga.

Les For Livet
Les for livet!

På Les for livet!-sida finn du undervisingsopplegg til seks ulike bøker for mellomsteget.