Å snakke om språk

Adjektivlappar ikon
Arbeid med ordklassar

I denne ressursen skal elevane få jobbe med ordklassane substantiv, verb og adjektiv på ein kreativ og aktiv måte.

Monsterbraak ikon
Orda våre

Orda vi brukar, kan både glede og såre andre, og dette er det viktig at elevane blir bevisstgjorde på. Dette opplegget nyttar boka Monsterbråk for å gjere elevane meir språkleg bevisste.

Snakk Saman Om Spraak
Plakat: Snakk saman om språk

Plakat med gode råd. Språkleg mangfald er ein ressurs. Løft fram erfaringane elevane har med språk og bygg vidare på dei når de skal utforske nynorsk.

Riho kroll Rg La H00k Z Ok kvadrat
Trill og forklar (sendar–mottakar)

I dette opplegget må elevane vere munnlege, og det vert lagt vekt på samarbeid. Gjennom oppgåva må elevane reflektere over orda og språket dei brukar, og om dei endrar val av ord ut ifrå kven som er mottakar.

Bermix studio Iod EFAUXM Rw unsplash
Orda i fotballverda

I dette opplegget nyttar ein orda i fotballverda som utgangspunkt for å snakke om språk og låneord.

Boblespraaksamtale
Språksamtalar om boblene

Teikneserieformatet er fint å starte med når ein skal snakke saman om nynorsk tekst. I dette opplegget syner vi korleis teikneserien Superheltar av Kristoffer Lindseth kan vere utgangspunkt for språksamtalar om ord som er like og ulike på bokmål og nynorsk.

Var Det Ein Gong Utsnitt
Var det ein gong?

Teikneserie på to sider som syner ein språksamtale om orda gong og gang.