Å snakke om språk

Monsterbraak ikon
Orda våre

Orda vi brukar, kan både glede og såre andre, og dette er det viktig at elevane blir bevisstgjorde på. Dette opplegget nyttar boka Monsterbråk for å gjere elevane meir språkleg bevisste.

Snakk Saman Om Spraak
Plakat: Snakk saman om språk

Plakat med gode råd. Språkleg mangfald er ein ressurs. Løft fram erfaringane elevane har med språk og bygg vidare på dei når de skal utforske nynorsk.

Riho kroll Rg La H00k Z Ok kvadrat
Trill og forklar (sendar–mottakar)

I dette opplegget må elevane vere munnlege, og det vert lagt vekt på samarbeid. Gjennom oppgåva må elevane reflektere over orda og språket dei brukar, og om dei endrar val av ord ut ifrå kven som er mottakar.

Bermix studio Iod EFAUXM Rw unsplash
Orda i fotballverda

I dette opplegget nyttar ein orda i fotballverda som utgangspunkt for å snakke om språk og låneord.