Skriving

Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på sida finn du ressursar til arbeid med skriving.

Framtidajr Logokvadrat
Framtidajunior.no – arbeid med nettavis for born

Framtidajunior.no er ei nynorsk nettavis for born i alderen 9–13 år. Nynorsksenteret har laga oppgåver knytte til tema i nettavisa.

Skrivestartarikon
Skriverammer, skrivestartarar og modelltekstar

Skriverammer, skrivestartarar og modelltekstar kan hjelpe elevane med å utvikle skrivinga si.

Undersoking Og Fagskriving Kvadrat
Film: Undersøking og fagskriving

I denne filmen følgjer vi Erna Osland i ein skrivedag med elevar på 5.–6. trinn og deretter prosessen vidare til ferdig tekst og bok. Sentralt i opplegget står det å gjere undersøkingar og å skrive fagtekst på bakgrunn av undersøkinga.

Fagskriving Duus Kvadrat
Film: Drama og fagskriving

Skodespelar Adele Duus inspirerer til fagskriving og viser døme på korleis dramaøvingar kan vere ein inngang til fagskriving for 3.–4. trinn.

Fagskriving Paa Nynorsk
Fagskriving på nynorsk

Skriveopplæring kan i nokre samanhengar krevje ulike tilnærmingar alt etter om ein skriv på nynorsk eller bokmål.