Dobbelkonsonant eller enkelkonsonant?

Hyler I Biblioteket Lite
Illustrasjon: Kristoffer S. Mathisen

I dette opplegget skal elevane arbeida med dobbelkonsonantar ved å laga ei teikneseriestripe. I stripa skal dei visualisera korleis eit ord eller ei setning kan endra meining­ dersom ein dobbelkonsonant vert bytt ut med ein enkelkonsonant. 

Dobbelkonsonant
Dobbelkonsonant eller enkelkonsonant? (PDF)

Her kan du lasta ned eit ark du kan dela ut til elevane.