Halloween på nynorsk

Heks Liv

I denne ressursen har vi samla ulike oppgåver og tips til litteratur i samband med halloween.

Skummelt hus Liv ikon
Teikn eit hus (pdf)

Her er ei leseoppgåve der elevane skal teikne eit skummelt hus etter skriftlege instruksjonar. Teikninga elevane lagar, kan vere eit fint utgangspunkt for skriving. Til dømes kan dei skrive ein tekst om kven som bur i huset dei har teikna. Denne ressursen kan også brukast i kunst og handverk.

Leitekryss til halloween
Leitekryss til halloween (pdf)

Oppgåve der elevane skal finne halloween-ord i eit rutenett. Orda skal dei deretter bruke som utgangspunkt for skriving. Vi har òg laga til ein fasit.

Halloweenlesing 2
Frå Labolina til Svarte-Mathilda

Når det er innetid og lesetid, passar det bra med ein ekte grøssar. Me har samla nokre boktips for små barn, skulebarn og ungdomar. – Låg, middels og høg grad av grøss.

Bok paa 123 Reisa til verdas farlegaste land
Bok på 1-2-3: Reisa til verdas farlegaste land

Her finn du eit undervisningsopplegg til boka Reisa til verdas farlegaste land.