• Blogg
  • Ressurs: Barnebokprosjekt i vgs.

Ressurs: Barnebokprosjekt i vgs.

29.03.2019

Barnebokarbeid
Barnebok
Barnebok som fordjupingsarbeid

På Sortland videregående skole har elevane på påbygging arbeidd med fordjupingsoppgåva i norsk på ein annan og nyskapande måte i fleire år. Oppgåva er å lage ei barnebok med både tekst og illustrasjon, gjerne om eit vanskeleg tema.