• Blogg
  • Fire nye opplegg i Bok på 1-2-3

Fire nye opplegg i Bok på 1-2-3

05.03.2024

Guro med 2 bøker i treet hovudbilete beskjært til nettside

Guro Kristin Gjøsdal ved Nynorsksenteret håper at elevar i barneskulen kan få både tverrfagleg læring og god nynorskopplæring gjennom Bok på 1-2-3. 

No har vi publisert fire nye opplegg i Bok på 1-2-3. Tre av dei er tverrfaglege opplegg baserte på barnebokskaparen Janosch sine forteljingar om bjørnen og tigeren. I tillegg har vi eit tverrfagleg opplegg for 7. trinn med utgangspunkt i klassikaren Den vesle prinsen av Antoine De Saint-Exupéry, omsett av Jon Fosse. Torsdag 7. mars kl. 14.30–15.00 kan du bli med på gratis nettseminar om Bok på 1-2-3.

Bok på 1-2-3 er undervisingsopplegg til gode, nynorske bøker. 

– Gjennom Bok på 1-2-3 kan elevar i barneskulen få både tverrfagleg læring og god nynorskopplæring, seier Guro Kristin Gjøsdal ved Nynorsksenteret. 

44 tverrfaglege opplegg

Til saman er det laga 44 tverrfaglege opplegg i Bok på 1-2-3. Opplegga er prega av leik, undring og læreglede og er utforma slik at dei er enkle å ta i bruk i klasserommet. 14 av opplegga har bøker til gratis strøyming akkurat no. 30 opplegg har bøker som du kan låne via biblioteket. Ein del fylkesbibliotek tilbyr også utlån av nynorske klassesett. Forteljingane om den vesle bjørnen og den vesle tigeren kan du alltid lese gratis på sidene til Nasjonalbiblioteket. Du finn lenke direkte til forteljingane inne i undervisningsopplegga slik at du kan vise dei på storskjerm i klasserommet. Utdraget frå Den vesle prinsen er tilgjengeleg for gratis strøyming fram til sommaren.

– Opplegga passar både for elevar som har nynorsk som hovudmål, og elevar som har nynorsk som sidemål. Bok på 1-2-3 er leik og læring – godt forankra i læreplanen, seier Gjøsdal. 

Gratis nettseminar

Torsdag 7. mars kl. 14.30–15.00 vil Guro Kristin Gjøsdal ved Nynorsksenteret vise korleis du kan arbeide tverrfagleg med bjørnen og den vesle tigeren. 

Kvar skal du bjørn? spurde den vesle tigeren.
Eg skal på nettseminar med Nynorskenteret, sa bjørnen. 

Du kan melde deg på her

Stripe

Når skal elevane byrje med sidemål?

Læreplanen (LK 20) legg opp til ein progresjon frå å lytte til tekstar på sidemålet til å lese sjølve og til å eksperimentere med skriving på sidemålet. Introduksjonen tek til tidleg.

  • 1.–2. klasse: Læraren skal lese på sidemål for elevane. I tillegg skal dei samtale om omgrepa dialekt, nynorsk og bokmål.
  • 3.–4. klasse: Elevane skal lese og lytte til forteljingar, eventyr, songtekstar og faktabøker på bokmål og nynorsk og samtale om kva tekstane betyr for eleven. I tillegg skal elevane utforske forskjellar og likskapar mellom skriving på hovudmål og sidemål.
  • 5.–7. klasse: Elevane skal lese lyrikk, noveller, fagtekstar og annan skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål, nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhald. Dei skal også prøve ut skriving av tekstar på sidemål, og utforske og reflektere over samanhengen mellom språk og identitet.

Les meir om sidemål på 1.–4. trinn og sidemål på 5.–7. trinn.