Sidemål 1.–4. trinn

Barn er nysgjerrige på språk, og gjennom å snakke om, leike med og prøve ut nye språkvariantar utviklar dei både språkkompetanse og språkleg medvit. I denne samanhengen er arbeidet med dei to norske målformene ein ressurs. Elevar som har bokmål som hovudmål, skal byrje tidleg med nynorsk. Læreplanen legg opp til ein progresjon på 1.–4. trinn: Elevane skal bli lesne for på sidemål dei to første skuleåra. I tillegg skal dei samtale om omgrepa dialekt, nynorsk og bokmål. På tredje og fjerde trinn skal elevane lese sjølve på sidemål og samtale om songar, regler, dikt, forteljingar og eventyr frå fortid og notid.

Snakk Saman Om Spraak
Plakat: Snakk saman om språk

Plakat med gode råd. Språkleg mangfald er ein ressurs. Løft fram erfaringane elevane har med språk og bygg vidare på dei når de skal utforske nynorsk.

Boktipshefte1Til4
Gode nynorskbøker for 1.–4. trinn

I dette heftet finn du tips om gode, aktuelle bøker for 1.–4. trinn.

Og Saa Kan Sommaren Begynne
Brettebøker

Forfattarane Erna Osland og Asbjørn Rydland har laga ei samling med små forteljingar. Tekstane ligg ute som brettebøker, slik at borna kan skrive ut ark og sjølve brette dei til bøker.

Barnesongar1
Spelelister med nynorske barnesongar

Nynorsksenteret har laga til spelelister med nynorske barnesongar for Spotify og Tidal.

Kva Er Regnet
Kva er regnet?

Animatøren Martine Grande har animert barneteikningar laga til diktet «Kva er regnet?» av Oskar Stein Bjørlykke.

Flekkmonsterikon
Bok i bruk: Flekkmonsteret bygger harefelle

Ein dag bestemmer det vesle Flekkmonsteret seg for å byggje ei harefelle. Det går ikkje heilt etter planen. 

Animert lydbok og bok-i-bruk-opplegg for 1.–4. trinn.

Blåbærli Kvadrat
Haugtussa som barnelitteratur

Sjå korleis 2.–4. klasse på Våland skole i Stavanger arbeidde med Haugtussa i eit sidemålsprosjekt.