Sidemål 1.–4. trinn

Barn er nysgjerrige på språk, og gjennom å snakke om, leike med og prøve ut nye språkvariantar utviklar dei både språkkompetanse og språkleg medvit. I denne samanhengen er arbeidet med dei to norske målformene ein ressurs. Elevar som har bokmål som hovudmål, skal byrje tidleg med nynorsk. Læreplanen legg opp til ein progresjon på 1.–4. trinn: Elevane skal bli lesne for på sidemål dei to første skuleåra. På tredje og fjerde trinn skal elevane lese og lytte til forteljingar, eventyr, songtekstar og faktabøker på bokmål og nynorsk og i omsetjing frå samiske og andre språk, og samtale om kva tekstane betyr for eleven. I tillegg skal elevane utforske forskjellar og likskapar mellom skriving på hovudmål og sidemål (LK20).  

Snakk Saman Om Spraak
Plakat: Snakk saman om språk

Plakat med gode råd. Språkleg mangfald er ein ressurs. Løft fram erfaringane elevane har med språk og bygg vidare på dei når de skal utforske nynorsk.

Boktipshefte1Til4
Gode nynorskbøker for 1.–4. trinn

I dette heftet finn du tips om gode, aktuelle bøker for 1.–4. trinn.

Bergill Brettebok Rambel
Brettebøker

Forfattarane Erna Osland, Asbjørn Rydland, Aina Basso, Martine Grande og Vegard Markhus har laga ei samling med små forteljingar. Tekstane ligg ute som brettebøker, slik at borna kan skrive ut ark og sjølve brette dei til bøker.

Barnebursdag Kvadrat
Spørjeord-dikt

Dette vesle diktet inneheld orda kven, kvar, kva, kvifor og korleis, og det kan dermed nyttast som ein del av arbeidet med nynorske spørjeord.

Barnesongar1
Spelelister med nynorske barnesongar

Nynorsksenteret har laga til spelelister med nynorske barnesongar for Spotify og Tidal.

Kva Er Regnet
Kva er regnet?

Animatøren Martine Grande har animert barneteikningar laga til diktet «Kva er regnet?» av Oskar Stein Bjørlykke.

Flekkmonsterikon
Bok i bruk: Flekkmonsteret bygger harefelle

Ein dag bestemmer det vesle Flekkmonsteret seg for å byggje ei harefelle. Det går ikkje heilt etter planen. 

Animert lydbok og bok-i-bruk-opplegg for 1.–4. trinn.

Blåbærli Kvadrat
Haugtussa som barnelitteratur

Sjå korleis 2.–4. klasse på Våland skole i Stavanger arbeidde med Haugtussa i eit sidemålsprosjekt.