Samansette tekstar

Cordelia Ikon
Teikneseriar

Ressurssidene om teikneseriar inneheld nynorske teikneseriar, lærarressursar, undervisningsopplegg og serieskapartips.

Hund Kvadrat
Kva hunderase passar for meg?

I dette opplegget får elevane skrive ein argumenterande, samansett tekst med utgangspunkt i faktastoff om hundar.

Rosas Buss Kvadrat
Bok i bruk: Rosas buss

I dette opplegget arbeider ein i heil klasse med forståing, tolking og refleksjon over ein kompleks tekst med fleire lag av meining.

Bomulv Kvadrat
Undervisningsopplegg knytt til biletboka Bomulv

Dette undervisningsopplegget for mellomsteget tek føre seg lesing, litterær samtale og eiga skriving med utgangspunkt i biletboka Bomulv

Playmo Kvadrat
Reklame på nynorsk

Her finn du døme på reklamar på nynorsk.

Vaffelhjarte ikon NRK
Barneprogram med nynorsknær tale

Liste over barneprogram med nynorsknær tale på NRK Super.

Flekkmonsterikon
Bok i bruk: Flekkmonsteret bygger harefelle

Ein dag bestemmer det vesle Flekkmonsteret seg for å byggje ei harefelle. Det går ikkje heilt etter planen. 

Animert lydbok og bok-i-bruk-opplegg for 1.–4. trinn.