Barneprogram med nynorsknær tale

Vaffelhjarte NRK
Frå Vaffelhjarte. Foto: NRK

Barneprogram på TV, med nynorsknær tale, er fine supplement til høgtlesing og lydbok og let borna bli kjende med skriftspråket gjennom øyret. Seriane passar for born i barnehage- eller tidleg barneskulealder, og alle kan søkje opp programma gratis på NRK Super.

Per oktober 2022 er desse tilgjengelege. Legg merke til at mange av seriane har fleire sesongar:

«Med folk»

Animasjon

Musikkvideoar