Undervisningsopplegg knytt til biletboka Bomulv

Njord Svendsen og Akin Duzakin har laga ei fin forteljing om mot og vennskap. Boka handlar om den kvite ulven Bomulv, som ikkje er som resten av ulvane i flokken. Ikkje liknar han på dei, og ikkje kan han ule. Dei andre ulvane mobbar han, og til slutt får Bomulv nok. Han finn ut at han må kome seg bort, og tidleg ein morgon legg han på sprang gjennom den mørke skogen.

På den andre sida av skogen møter Bomulv sauen Stig. Dei to blir venner, og saman opplever dei mykje spennande. Det heile er skildra med humor og varme. Boka om Bomulv har ei historie som eignar seg like godt for store barn som for små, og boka passar godt som utgangspunkt for både bilettolking og tekstforståing.

Eirik Lissner har laga dette undervisningsopplegget. Han har også gjennomført prosjektet i sjetteklassen sin. Dei jobba med boka og undervisningsopplegget i 2–3 veker. Du kan sjølv velje å bruke berre nokre element frå opplegget, eller gjennomføre heile. 

1. Før lesinga

2. Medan du les

3. Etter at de har lese boka

Kompetansemål

I Kunnskapsløftet (K06) står det mellom anna som eit mål etter 7. trinn i norsk at elevane skal

  • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten.
  • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst.

I kunst og handverk skal elevane etter 7. trinn

  • sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger.

Mål for undervisningsprosjektet

  • Lese og bruke bakgrunnskunnskapar for å forstå innhald og form i boka.
  • Lese for å gjennomføre ein litterær samtale om innhald og leseoppleving.
  • Lese for å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka og presentere boka for nokre andre i klassen.