• Blogg
 • Verdas bokdag 23. april

Verdas bokdag 23. april

19.04.2022

Lesing hovudbilete

Vi oppmodar skular og barnehagar om å vere med på markeringa av verdas bokdag 23. april. Dette kan gjerast enkelt med få førebuingar, eller ein kan legge litt meir arbeid i det. Her finn du nokre døme på korleis ei slik markering kan gjennomførast.

Tekst: Irene Åbrekk Kalvatn

I år er bokdagen på ein laurdag, men ein kan markere dagen i barnehagen og skulen på førehand eller i etterkant. Elles kan eit besøk på folkebiblioteket saman med familien kanskje vere kjekt på sjølve bokdagen?

I 1995 fekk 23. april tittelen «verdas bokdag», og dagen har kvart år sidan blitt markert over heile verda. Datoen er ikkje tilfeldig, men har bakgrunn i at tre store forfattarar døydde denne datoen i 1616. På nettsida til FN kan vi lese at «verdens bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive ved lesing.»

Lær om nokre forfattarar og lag utstilling på skulebiblioteket

 • Vel ut nokre forfattarar som elevane skal lære meir om. Det kan vere lurt å velje forfattarar frå ulike tidsepokar, både avdøde og nolevande forfattarar. Vel ut forfattar frå både Noreg og utlandet.
 • Del elevane inn i grupper og gjer det til ei gruppeoppgåve. Resultatet skal bli plakatar med informasjon om ulike forfattarar. Plakatane kan hengast opp på skulebiblioteket, om det finst på skulen, eller hengast opp i fellesarealet på skulen.
 • På bokdagen kan dei andre elevane på skulen besøke skulebiblioteket og sjå på «forfattarutstillinga».
 • Dette skal elevane finne ut: Namn, nasjonalitet, fødd (evt. når døydde forfattaren), kva sjanger skreiv/skriv forfattaren i (sakprosa, skjønnlitteratur), bilete av forfattaren, liste over nokre av bøkene. Vel ut ein av tekstane og skriv meir utfyllande om han.

Lag bokkasser til klasserommet og barnehagen

 • Legg ekstra vekt på å lese bøker rundt bokdagen.
 • Varier mellom høgtlesing og det å la elevane lese sjølve.
 • I barnehagen kan de ha samlingsstund der de les bøker eller «leikar bøker»

Skriv eller teikn bokmeldingar

 • Skriv bokmeldingar av bøkene elevane les. Her finn de ein mal de kan bruke om de vil.
 • Teikn ei bokmelding. La borna teikne noko dei hugsar frå ei av bøkene de har lese. Heng opp i barnehagen eller klasserommet og lag ei utstilling.

Les nynorske bøker

 • Nynorskbok.no kan de finne hundrevis av nynorske bøker, både for barn og ungdom. Her finn de bøker i ulike sjangrar og vanskegrader, og bøkene er delte inn etter aldersgrupper.

Gratulerer med verdas bokdag, og lykke til med markeringa!

Bokbad i praksis

Døropnar til litteraturen