APPsolutt nynorsk

På dette kurset vil du få presentert nynorske appar, nettsider og andre digitale ressursar til bruk på 5.–7. trinn. Mellom anna vil vi vise korleis ein kan jobbe med nynorsk nettavis som utgangspunkt for skriving.

Nynorsksenteret kan skreddarsy kurset etter ønske frå dykk. Moglege emne er:

  • Digitale ressursar på nynorsk
  • Digitale bøker og leseappar
  • Musikk og spelelister

Omfang

  • Totimarskurs/førelesing
  • Kurset kan gå inn som ein del av eit halvdags- eller heildagskurs

Kontaktpersonar