Lese- og lyttelyst

Når elevane går ut av barneskulen, skal dei mellom anna ha lese eit breitt utval tekstar på bokmål og nynorsk og reflektert over innhald og form. Dei skal også kunne bruke lesestrategiar tilpassa føremålet med lesinga. Elevar med bokmål som hovudmål treng også å bli kjende med den nynorske barnelitteraturen, dei treng å lese nynorske bøker sjølve og at læraren modellerer høgtlesing på nynorsk.

Nynorsksenteret kan skreddarsy kurset etter ønske frå dykk. Moglege emne er:

  • Presentasjon av nynorske barnebøker
  • Bok i bruk
  • Lesing og skriving i fleire fag
  • Bøker på storskjerm
  • Biblioteksamarbeid
  • Nynorske songar

Omfang

  • Totimarskurs/førelesing
  • Firetimarskurs
  • Kurset kan gå inn som ein del av eit halvdags- eller heildagskurs

Kontaktpersonar