• Blogg
  • Ressursar: Reklame på nynorsk

Ressursar: Reklame på nynorsk

26.04.2019

Reklamekollasj

Å lage eller å analysere reklame kan vere ein fin måte å arbeide med samansette tekstar i klasserommet på. Nynorsksenteret har laga nokre undervisingsopplegg om reklame og samla både nye og gamle døme på nynorske reklamar og kampanjar.

Playmo Kvadrat
Reklame på nynorsk

Her finn du døme på reklamar på nynorsk.

Elevreklame Gilette Kvadrat
Å lage reklame på nynorsk

Opplegg der elevane skal lage ein nynorsk reklame med utgangspunkt i eit bilete frå kunsthistoria.

Epleferdanalyse Kvadrat
Ei skriveramme for tolking av reklametekst eller haldningskampanje

Reklamar og haldningskampanjar er samansette tekstar. Dei består oftast av eit bilde i kombinasjon med ein kort tekst og ei overskrift.

Reklame Nokia Kvadrat
Lag ein reklame eller haldningskampanje

Kva må elevane tenkje gjennom når dei skal lage ein reklame eller ein haldningskampanje?