Ei skriveramme for tolking av reklametekst eller haldningskampanje

Epleferdanalyse

Reklamar og haldningskampanjar er samansette tekstar. Dei består oftast av eit bilde i kombinasjon med ein kort tekst og ei overskrift. Dei reklamerer for eit produkt dei vil selje, eller vil få oss til å endre verdiar, haldningar eller veremåte. Ei tolking skal gjere greie for både form og funksjon. Her finn du ei skriveramme elevane kan ta i bruk dersom dei skal tolke ein reklametekst eller ein haldningskampanje.