489 mil til Aleppo

 1. Før lesing: Kvar ligg Aleppo? Kva trur du denne novella handlar om?
 2. Vi les novella.
 3. Kven er hovudpersonen i denne novella, og kva får vi vite om ho?
 4. Skriv eit kort handlingsreferat, maksimum fire-fem liner, der du får fram kva som skjer i novella.
 5. Gå saman to og to. Les referata for kvarandre. Samanlikn. Har de lagt vekt på ulike detaljar og sider ved teksten? Er de einige om kva som er hovudinnhaldet i novella? Bli einige om kva som skal vere med, og kom fram til eit felles referat på maks fem liner.
 6. Vi skriv i sju minutt med utgangspunkt i dette biletet frå Aleppo. Vel ei av desse oppgåvene:
  1. Beskriv kva du ser på biletet.
  2. Skildre situasjonen ut frå synsvinkelen til ein av personane på biletet. Bruk eg-synsvinkel.
  3. Skriv ned kva for tankar du gjer deg når du ser på biletet.