Bok på 1-2-3: Verdas viktigaste bok

Verdas viktigaste bok – om kropp, kjensler og sex. Kapittelet «Kjenn etter!»

Av Nathalie Simonsson
Omsett og tilrettelagd til nynorsk av Ingelin Røssland.
Illustrasjonar av Yokaj Studio.

Tverrfagleg opplegg for 7.–10. trinn i faga KRLE, naturfag, samfunnsfag og norsk

Tid: 90 minutt som kan delast inn i tre økter