Nynorsk i barnehagen

Det er tomt for papireksemplar av denne plakaten, men du kan laste ned plakaten i PDF-format og skrive han ut sjølv.

Høgtlesing: Les for alle, og les nynorsk tekst som han står.

Rim og regler: Rim og regler gjev erfaringar med struktur i språket og er ei kjelde til humor.

Skrift: Ha skrivesaker ståande framme både ute og inne.

Song: Å syngje er ein god språkstimulerande aktivitet for alle, særleg fleirspråklege.

Leik: Bruk bøker som leikeinspirasjon.

Samtale: Fleire språk og dialektar er ein ressurs. Snakk om språk!