Gratis materiell

Her finn du gratis nynorsk materiell til bruk i barnehagen. Ta kontakt med oss på e-postadressa ror@hivolda.no for å tinge.

Plakat Nynorsk i barnehagen 2022
Plakat: Nynorsk i barnehagen

Denne plakaten viser korleis ein i barnehagekvardagen kan drive med nynorsk språkstimulering på ulike måtar.

Spire2017 1
Spire

Heftet Spire inneheld tekstar med inspirasjon, boktips og råd om nynorsk språkstimulering i barnehagen.

Berte Og Iver Framside
Berte og Iver og månen

Eit hefte med ei forteljing om Berte og Iver som dreg dei til månen for å finne ut om Månemannen finst.

Bokliste Barnehage 1
Gode nynorskbøker for barnehagen

I dette vesle heftet finn du tips om gode, aktuelle bøker for barnehagen.

Maaltidet Som Pedagogisk Arena
Måltidet som pedagogisk arena

Dei nasjonale sentera har på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet laga heftet Måltidet som pedagogisk arena. Bidraget frå Nynorsksenteret handlar om bruk av matvers. Det er tomt for fysiske eksemplar, men heftet kan lastast ned frå sida til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Blad29
Nynorskopplæring

Eit blad om nynorsk frå barnehage til vidaregåande skule.

Hyllemeter
Ein god hyllemeter

I denne katalogen finn du omtalar av 40 gode, nynorske barne- og ungdomsbøker. Du finn også tips til fleire andre gode, nynorske bøker­ i eit breitt utval av sjangrar og uttrykksformer.­

8 Innspel Plakat
Plakat: Åtte innspel for ei nynorsk språkstimulering

Ingeborg Mjør si liste med åtte innspel til korleis du kan gje borna nynorsk språkstimulering i barnehagen. Lista finst òg som plakat.

Plakat Nynorsk I Barnehagen
Plakat: Nynorsk i barnehagen

Plakat med seks punkt om korleis borna kan møte nynorsk i barnehagen og få eit godt grunnlag for kulturopplevingar, språkleg tryggleik, lesing og skriving.