Musikk, rim og regler

Nynorsksenteret vil løfte fram den munnlege rim- og regletradisjonen og inspirere til å bruke slike små vers i barnehage og skule. I Rammeplan for barnehagen 2017, under Kommunikasjon, språk og tekst, står det formulert slik:

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, songar, litteratur og tekstar frå samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leikar med språk, symbol og tekst, og stimulere til språkleg nysgjerrigheit, bevisstheit og utvikling.

Personalet i barnehagen skal mellom anna oppmuntre barna til å fabulere og leike med språk, lyd, rim og rytme. Ein bør bruke varierte formidlingsformer og inkludere alle barna i språkstimulerande aktivitetar.

Videoar med barnesongar

Bruk av song i barnehagen

Tematiske songar og vers

Samlingar med rim og regler

Fleire ressursar

Tunkatten Songbok
Tunkatten si songbok

På vevsida til Tunkatten har Ivar Aasen-tunet laga ei songbok med nye og gamle nynorske barnesongar. På songboksidene finn du både notar, komp og innspelingar av songane.

På Nynorskbok.no finn de tips om fleire songbøker.

Barnesongar1
Spelelister med nynorske barnesongar

Nynorsksenteret har laga til spelelister med nynorske barnesongar for Spotify og Tidal.

Kva Er Regnet
Animasjon: Kva er regnet?

Animatøren Martine Grande har animert barneteikningar laga til diktet «Kva er regnet?» av Oskar Stein Bjørlykke.

Unni L
Folkemusikk i barnehagen

Pirion har laga eit nettkurs om bruk av folkemusikk i barnehagen.