Ei lesestund med dei eldste i barnehagen. Den vaksne si rolle.

Ein film om rolla til dei vaksne i samband med høgtlesing for dei eldste i barnehagen.

Takk til barn og vaksne i Barnas Vel barnehage, Ørsta.