Fleirspråklege forteljingar

Dei Tre Oksane
Illustrasjon: Svetlana Voronkova

Å lese den same forteljinga på morsmålet og på andrespråket støttar språklæringa. Nynorsksenteret og Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring har samarbeidd om seks slike forteljingar. Dei kan brukast i alle nivå av grunnopplæringa og vaksenopplæringa. Bruk dei gjerne som utgangspunkt for samtale om språk og kulturar, også om du ikkje har elevar med desse morsmåla. Du finn forteljingane på tekstark og som lydfiler på NAFO si side: NAFOs forteljingar.