Barndomsminne

Fosse Skalert
Jon Fosse. Foto: Tom A. Kolstad

Be elevane lese ein av desse tekstane i boka Prosa frå ein oppvekst av Jon Fosse: 

  • Øksa s.11
  • Vasspistol s. 18–19
  • Tydeleg arr på neven s. 21

Alle desse tekstane er barndomsminne skrivne av Jon Fosse.

  1. Les teksten
  2. Skriv om eit barndomsminne du har. 

Teksten skal vere mellom 150 og 200 ord.