Skriftspråkmøte og bokstavkjennskap

Rammeplan for barnehagen (2017) seier at barnehagen skal bidra til at borna «utforskar og gjer seg erfaringar med ulike skriftspråklege uttrykk, til dømes leikeskrift, teikning og bokstavar, gjennom lese- og skriveaktivitetar». I denne filmen som Lesesenteret har laga frå Haugland gardsbarnehage, får me sjå korleis samtalar om bokstavar vert eit fint utgangspunkt for born si utforsking av skriftspråket.

Bokstavsommaren Ikon
Bokstavsommaren

Ei bokstavforteljing som kombinerer utforsking av fjøra med utforsking av bokstavane. Boka er skriven av Erna Osland og illustrert av Inger Lise Belsvik.