Skriv ein grøssar

Her finn du ei kreativ skriveoppgåve der elevane skal bruke alle sansane. Elevane kan skrive to og to eller aleine. Ei viktig målsetjing med oppgåva er å øve på å skildre.