Bok på 1-2-3: Arkimedes og brødskiva

Biletboka Arkimedes og brødskiva av Hans Sande og Gry Moursund ligg tilgjengeleg for lesing på skjerm. Me har laga tverrfaglege undervisingsopplegg til boka, som er ei vill og leikande forteljing omkring to «naturlover»: brødskiva landar alltid med smøret ned, og katten landar alltid på føtene.

Illustrasjonane frå boka er nytta med velvillig løyve frå Gry Moursund.

Boka

Les boka på sida til Nasjonalbiblioteket: Arkimedes og brødskiva

Undervisingsopplegg for 1.–4. trinn

Last ned tverrfagleg opplegg for 1.–4. trinn i faga norsk, matematikk og naturfag:

Naturfagsforsøk
Kan binders flyte?
Roke på glas
Overflata rivnar

Stripe

Undervisingsopplegg for 5.–7. trinn

Last ned tverrfagleg opplegg for 5.–7. trinn i faga norsk, engelsk og naturfag:

Kopioriginalar

Filmar
Mythbusters sitt brød-med-smør-eksperiment (Youtube)
Kvifor kattar landar på føtene (NRK)
Antigravitasjonskatt (Youtube)