Bok på 1-2-3: Bjørkebokstavar

Tverrfagleg undervisingsopplegg for norsk, naturfag og KRLE.

Diktsamlinga Bjørkebokstavar handlar om kor fint det kan vere å ha si eiga bjørk, men også om eit veldig, veldig høgt ønske om å få ein hund. Gjennom blikket til eit barn skildrar Hilde Myklebust undring, glede og einsemd gjennom skiftande årstider på landet.

I opplegget til boka skal elevane mellom anna finne postar i ein natursti, slik at dikta vert knytte til naturopplevingar.

Stripe
Bjorkebokstavdiplom
Diplom (PDF)

Diplom til opplegget.

Bjorkebokstavar postar 1
Postar (PDF)

Utskriftsark med postar til opplegget.

Bjørkebokstavbingo-brett (PDF)

Sider frå boka

Framsida (PDF)
Bjørkebokstavar, s. 7 (PDF)
Fnugg, s. 16 (PDF)
Blankt auge, s. 18 (PDF)
Hengebjørk, s. 22 (PDF)
Usynleg, s. 33 (PDF)
Forvandling, s. 34 (PDF)