Bok på 1-2-3: Eit hjarte til jul

Tverrfagleg undervisningsopplegg for 1.–4. trinnet i norsk, KRLE og kunst og handverk.

Mamma til Nora ligg på sjukehuset og ventar. Ho må få eit nytt hjarte for å bli frisk og igjen kunne løfte og svinge rundt på Nora. I tillegg er det snart jul. Pappa og farmor prøver å gjere vanlege og kjekke ting i lag med Nora, slik at ikkje alt skal vere så rart og annleis i år. Likevel er det mykje å tenkje på medan dei ventar på telefonen frå sjukehuset om at eit nytt hjarte er på veg.

Stripe

Utdrag frå boka

Samlaget har publisert eit utdrag frå boka: Eit hjarte til jul.