Bok på 1-2-3: Gullfalken

Tverrfagleg opplegg i norsk og musikk for 5.–7. trinnet. Med tilpassingar høver opplegget opp til 10. trinnet, i vidaregåande opplæring, og i arbeid med norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk. Opplegget fell inn under arbeid med verdigrunnlaget i opplæringa; menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfald, skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Gullfalken – Ni nye eventyr av Erna Osland er ei samling med ni tidlause fablar, eventyr og mektige forteljingar som går føre seg ulike stader i verda. I dette opplegget tek vi utgangspunkt i historia «Jenta som flytta eit fjell».

Stripe

Songar som er nytta i opplegget

Tilleggsressursar