Bok på 1-2-3: Polititjuven

Tverrfagleg undervisningsopplegg i norsk, samfunnsfag og kunst og handverk. Momenta identitet og kulturelt mangfald, menneskeverdet, skaparglede, engasjement og utforskartrong frå verdigrunnlaget i opplæringa er vektlagde.

Tid: 90 minutt