• Blogg
  • Tips til samisk veke

Tips til samisk veke

15.01.2024

Thom reijnders c WL0 SN Sqi Gs unsplash

I samband med den samiske nasjonaldagen 6. februar er det mange barnehagar og skular som arrangerer samisk veke. Vi har samla tips til aktivitetar og aktuelle saker.

Foto: Thom Reijnders, Unsplash

Samiske eventyr
Samiske eventyr

Miksapix har laga fleire appar med interaktive utgåver av samiske eventyr. Dei tilbyr òg skuleabonnement der det fylgjer med pedagogiske opplegg til eventyra. Eventyra finst på nynorsk, bokmål, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Nordlys Billie Grace Ward

Samanlikning av songtekstar

I denne oppgåva skal elevane samanlikne songtekstane Samisk nasjonalsong (nynorsk omsetjing av «Sámi soga lávlla») og Nordmannen. Dei skal finne likskapar og skilnader i tekstane som skildrar natur, vêr, årstider og folk. Opplegget kan gjennomførast med elevar frå 5. trinn til og med vidaregåande.

04.02.2020

Basisutstilling til nettside

Skoltesamane

Ä´vv Saa´mi Mu´zei, Skoltesamisk museum, ligg i den idylliske bygda Njauddâm, Neiden, i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Museet tar for seg den unike og lite kjente historia til det vesle skoltesamiske folket og landet deira.

13.02.2023

Lill Tove Fredriksen Foto Privat til nettside

Ytring: Lyst til å bruke samisk – Tankar om FNs internasjonale tiår for urfolksspråk

For eit par år sidan forklarte den eldste dottera mi meg så vakkert før eit møte i barnehagen: «Du må seie at det er viktig å snakke samisk med barna, slik at dei får lyst til å bruke samisk med vennene sine når dei blir store også!» skriv Lill Tove Fredriksen, førsteamanuensis i samisk litteratur ved UiT Noregs arktiske universitet og medlem av den norske UNESCO-kommisjonen.

15.01.2022

Morten Haugen ny versjon

Sørsamisk språkutvikling gjennom barnebøker

Når vi arbeider med barnelitteratur på sørsamisk, arbeider vi med mange ulike problemstillingar samstundes. Lesetrening, leseglede, litterære opplevingar, språkutvikling og omgrepsutvikling hos barn, språklege læringsstrategiar, omsetjarteori, revitalisering av eit utryddingstrua språk, og utvikling av ordtilfanget i språket, skriv Morten Olsen Haugen, prosjektleiar i Trøndelag fylkesbibliotek.

05.01.2021

Last Ned

På besøk i samisk barnehage

Den digitale verkelegheita der majoritetsspråka er norsk eller engelsk, er ei utfordring for utviklinga av det samiske språket, skriv Liv Kristin Bjørlykke Øvereng ved Nynorsksenteret.

18.01.2019

Samisk Abc

Ytring: Korleis styrke det samiske språket?

Det er viktig at samisk vert brukt i den samiske barnehagen og i skulen. Samstundes må mange menneske kvar dag gjera aktive val som handlar om å bruka samisk, meiner Gudrun Kløve Juuhl.

06.02.2019

Nettstader

Samisk barne- og ungdomslitteratur
 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Framtida har ei eiga temaside om samisk.

Isák-vokalist Ella Marie Hætta Isaksen ser tendensar til at fleire artistar hevar stemma, men saknar kvinnene. Les meir her.

Framtida junior har publisert fleire saker om samisk. 

Reaidu er eit kvalitetssikra verktøy for undervising i samiske emne og er utarbeidd av UiT Norges arktiske universitet m.fl. 
Nettsida er organisert i sentrale temaområde, og er sett opp slik at du enkelt kan navigere deg fram til område du er interessert i.

Collage barn og ungdpmsbøker 2019 300x216
Stripe

Matoppskrifter

Gahkku (Oppskrift på nynorsk som kan skrivast ut)

Biđus (Oppskrift på nynorsk som kan skrivast ut)

Samisk mat foto Reidun Kydland