Digitale ressursar

Born som skal bli gode til å lese og skrive på nynorsk, må møte målforma si også i den digitale verda. Her finn du hjelp til korleis du får digitale verktøy på nynorsk.

Ingvild Kvadrat
Hugseliste for skular/kommunar

For at elevane skal få læremidla sine på nynorsk, er det mykje som skulane og/eller IT-avdelingane må hugse på når dei installerer program og appar. Her er ei lita hugseliste med hjelp og råd.

I Pad ikon
Rettleiar: Få kontroll på språkinnstillingane på iPad

Ved å få på plass enkle rutinar for språkinnstillingane kan lærarane skape eit betre nynorsk, digitalt språkmiljø for elevane.

Bruksråd og innstillingshjelp

Windowsspraakval Ikon
Slik får du Windows på nynorsk

Slik kan du enkelt laste ned og installere den nynorske språkpakken for Windows.

Officespraakikon
Slik får du Office-pakken på nynorsk

Instruksjonar for korleis du får Office (Word, Excel, Powerpoint osb.) på nynorsk på Windows-maskiner.

Teams Ikon
Slik får du Teams på nynorsk

Her finn du enkle instruksjonar som fortel korleis du vel nynorsk som språk i Microsoft Teams.

20210111 141944
Slik får du nynorsk stavekontroll på iPad

Ved å byte til nynorske tastaturinnstillingar får du stavekontroll på nynorsk.

I Padspraak
Slik set du nynorsk som føretrekt språk på iPad

Ved å setje nynorsk som føretrekt språk i operativsystemet får du nynorsk på dei nettsidene og programma som tilbyr det. Her kan du lese korleis du gjer det.

Book Creator Tastatur
Unngå retting til bokmål i Book Creator på iPad

Slik stiller du inn iPaden for å unngå at orda elevane skriv i Book Creator, får raud strek under seg eller automatisk vert retta til bokmålsord.

Skoleskrift Ikon
Bruk av appen Skoleskrift

Dersom appen Skoleskrift skal nyttast på nynorsk, må du ordne innstillingane for å unngå retting til bokmål. Her kan du sjå korleis du gjer det.

Img 7256 Utsnitt