Bok på 1-2-3: Barnas store eventyrbok

Tverrfagleg undervisningsopplegg for barnetrinnet 5.–7., med vekt på norskfaget. Å utvikle digital kompetanse er vektlagt. Undervisingsopplegget finn støtte i verdiar og prinsipp for grunnskuleopplæring.

I Barnas store eventyrbok har Maria Parr omsett mange kjende eventyr­ til nynorsk:­ Bukkane Bruse, Raudhette,­ Fyrtøyet, Pannekaka, Bymusikantane frå Bremen, Mannen­ som skulle stelle heime, Den stygge andungen og Tornerose.­

Dette undervisningsopplegget går i djupna på eventyret «Fyrtøyet» av H.C. Andersen.

    Stripe

    Tilleggsressursar