Bok på 1-2-3: Som ein bror

Undervisningsopplegg for 5.–7. trinnet i norsk. Ressursen er utvikla med utgangspunkt i side 47–59 frå boka.

Tid: 90 minutt

Som ein bror er ei sakprosabok om sjimpansen Julius, som for over førti år sidan måtte bergast ut av flokken i Dyreparken i Kristiansand, og som levde i to menneskefamiliar før han vart tilbakeført til sjimpansane. Det er ei spennande forteljing.

Mange barn har sett og helsa på Julius i dyreparken, men boka er like interessant for dei som ikkje kjenner Julius i det heile teke. Boka fungerer både som høgtlesingsbok og som lese-sjølv-bok.

Stripe

Andre ressursar knytte til boka

Som ein bror kvadrat
Å formulere faglege setningar

Eit opplegg der elevane skal arbeide med å formulere faglege setningar og arbeide med tekstbindarar med utgangspunkt i Julius-biografien Som ein bror.