• Blogg
  • Ressursar til bruk i heimeskule

Ressursar til bruk i heimeskule

28.12.2021

Bruce mars FWV Mh Ua wb Y unsplash

Er du på jakt etter læringsressursar og oppgåver du kan bruke i heimeskule og fjernundervising? Her finn du ei oversikt med forslag til småressursar som vi trur kan passe til føremålet.

Barne- og ungdomsskule

Cowomen UU Ppu2s YV6 E unsplash
Lag ein podkast

Slik kan du arbeide med podkast i klasserommet.

Bok paa 123 Brevet
Brevet frå krigen (5.–7. og 8.–10.)

Tofagleg opplegg for 5.–7. trinn og 8.–10. trinn i faga norsk og samfunnsfag.

Tidfortilogo
Tid for ti

Tid for ti er ein gratis, nasjonal leseaksjon for elevar på 7. trinn. Utdrag frå ti nynorske bøker ligg ute både som lydfiler og tekst, og det finst oppgåver til alle utdraga.

Ungdomsskule

Vi lagar lydbok kvadrat
Vi lagar lydbok

Når ein formidlar ein tekst gjennom høgtlesing, treng ein ha god kjennskap til teksten ein skal lese. I denne ressursen skal elevane utforske og eksperimentere med korleis ein kan formidle ein tekst gjennom å lese han høgt.

Skrivestartkatt
Skrivestartarar med utgangspunkt i bilde

Det kan fungere godt å skrive med utgangspunkt i eit bilde. Her er nokre døme på bilde ein kan bruke, og spørsmål ein kan stille for å kome i gang med skriving. Det er sjølvsagt mogleg å endre spørsmåla eller fylle på med fleire.

Fotball Kvadrat
Retoriske appellformer og språklege verkemiddel

I dette undervisningsopplegget skal elevane leite etter retoriske appellformer og språklege verkemiddel i ein tekst frå avisa Sunnmørsposten: «Aldri før har noko så lite kravd så mykje frå så mange» av Egil Schistad.

Kim Holm Tre Kvadrat
Under eit tre i skogen

Her er nokre skriveoppgåver som tar utgangspunkt i å bruke sansane sine. Det ein ser og høyrer, er lettare å skildre enn det ein luktar og smakar.

Fosse Kvadrat
Barndomsminne

Skriveoppgåver med utgangspunkt i tekstar frå Prosa frå ein oppvekst av Jon Fosse. Tekstane kan lesast på nett.

Skrivehender
Femlinjersdikt

Å be elevane skrive dikt kan vere ei utfordring, men å skrive eit dikt på fem verselinjer etter ei fastlagd oppskrift får dei fleste elevane til.

Aa sjaa likskapar kvadrat
Å samanlikne tekstar

Å samanlikne tekstar er eit sentralt mål i norskfaget. I denne læringsressursen får elevane samanlikne tekstane «Onsdag 11. mars» av Sigrid Agnete Hansen og «Torsdag 12. mars» av Helga Songøygard Battin.

Ungdomsskule og vidaregåande skule

Arbeid med tekstskriving og grammatikk ikon
Arbeid med tekstskriving og grammatikk samtidig

Skriv ein kort tekst og jobb litt med grammatikk samtidig! Inspirasjon til å starte skrivinga får elevane frå eit bilde.

Cordelia Ikon
Frå boble til bokstav

I dette opplegget bruker vi teikneseriar frå teikneseriesida til Nynorsksenteret som utgangspunkt for skriving.

Vidaregåande skule

Ferrante Kvadrat
Skriving med utgangspunkt i tekstar av Elena Ferrante

I denne ressursen finn du skriveoppgåver med utgangspunkt i utdrag frå boka Eit år med Elena Ferrante.

Førdefjorden kvadrat
Grønt lys til gruva i Førdefjorden

I dette opplegget skal elevane bruke ein tekst frå Framtida.no som utgangspunkt for å arbeide med grammatikk.

Aasen Olav Rusti grafisk
Diktaren Ivar Aasen

Det språklege arbeidet Ivar Aasen dreiv, er godt kjent i undervisninga, medan den litterære diktinga hans har fått mindre merksemd. Her er nokre oppgåver med utgangspunkt i dikt av og om Ivar Aasen.