Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Ressursbase for skulen / Nynorskkurs og skrivehjelp /

Nynorskkurs og skrivehjelp

Nynorsk på 1-2-3
Nynorsk på 1-2-3 er eit nynorskkurs i teikneserieform. Kurset inneheld frittståande teikneseriesider med eitt tema på kvar side: Verb, substantiv og rett ord til rett tid. Teikneserien er teikna av Kristoffer S. Mathisen, med manus av Ingrid Slettevoll og Arild Torvund Olsen.

 

Nynorsk øvingsrom
Nynorsk øvingsrom er eit interaktivt nynorskkurs frå Språkrådet. Ta kartleggingstesten, plukk øvingsoppgåver fritt eller skreddarsy di eiga øvingsrekkje.

 

Nynorsk over alle grenserNynorsk over alle grenser (pdf)
Nynorsk over alle grenser gjev ei innføring i særtrekk ved nynorsk rettskriving. Oppgåvene er laga av Torill Tørjesen og Pål Wiik, som har mange års røynsle som norsklærarar på Holmlia i Oslo.

 

Nynorsk arbeidsgrammatikk for minoritetsspråklege
Gratis arbeidsgrammatikk til utskrift. Denne grammatikken er ei enkel innføring i nynorsk grammatikk, med både teori, forklaringar og arbeidsoppgåver. Han vender seg særleg til ungdommar og vaksne minoritetsspråklege som ønskjer å lære nynorsk, men delar høver òg godt til sidemålsopplæring.

 

Frasesamling
Ei samling med uttrykk og seiemåtar til bruk i resonnerande/drøftande tekstar.

 

Frå bokmål til nynorsk
Frå bokmål til nynorsk er ei lita ordliste frå Språkrådet. Du kan slå opp på eit bokmålsord og få ei liste med synonym på nynorsk.

 

Nynorsk med Kristin
NTNU har laga til ein serie med videoførelesingar om nynorsk: Nynorsk med Kristin

 
 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 01.09.2016

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)